Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Uniwersalne przekładnie ślimakowe

ZTS Sabinov, a.s. prezentuje nowy typoszereg mechanicznych przekładni ślimakowych oraz wariantowych przekładni ślimakowych, w sześciu wersjach::
Typ Z - przekładnia ślimakowa
Typ CZ - przekładnia z zespółem walcowym i ślimakowym
Typ ZZ - przekładnia z podwójnym zespółem ślimakowym
Typ EZ - przekładnia ślimakowa z silnikiem elektrycznym
Typ ECZ - przekładnia z zespółem walcowym i ślimakowym oraz z silnikiem elektrycznym
Typ EZZ - przekładnia z podwójnym zespółem ślimakowym oraz z silnikiem elektrycznym

Są to przekładnie do ogólnego użytku, umożliwiające zmniejszenie częstotliwości obrotu urządzenia napędzającego, zaś w wariantach z silnikiem elektrycznym zmniejszenie częstotliwości obrotu rotora silnika elektrycznego do wymaganej wartości obrotu wałka urządzenia napędzającego z równoczesnym zwiększeniem wartości momentu obrotowego przy jednocześnie stałym przełożeniu.
Przekładnie te można eksploatować w środowisku wilgotnym lub zapylonym, jednakże chemicznie nieszkodliwym i nieagresywnym, dopóki nie będzie to miało niekorzystnego wpływu na ich poprawne działanie w obydwu kierunkach obrotu wałków.
Różnorodność zastosowań tych przekładni (oraz ich wariantów z silnikiem elektrycznym) umożliwiają różne rodzaje wałków wolnobieżnych, różne sposoby zamocowania do fundamentów lub użycie urządzeń napędowych z możliwością dowolnej regulacji wałka szybko- lub wolnobieżnego.
Walcowe zakończenia wałków zaopatrzono w gwintowane otwory wymienne, zgodnie z normą STN 01 4917.
Rowki na tocznych końcach wałków odpowiadają ich średnicom, zgodnie z normą STN 02 2507.

Przekładnie UZP charakteryzują się:
  • mniejszymi rozmiarami
  • mniejszym ciężarem
  • większymi wartościami przenoszonego przełożenia
  • większą różnorodnością
Wszystkie typy występują w następujących wariantach:
  • mniejszymi rozmiarami
  • mniejszym ciężarem
  • większymi wartościami przenoszonego przełożenia
  • większą różnorodnością

Jakie są tego zalety:
  • zmniejszenie ciężaru urządzeń
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
Uniwersalne przekładnie ślimakowe
Przekładnie typów Z, CZ oraz ZZ

Przekładnie tych typów zaprojektowano jako modułowe.
W korpusie przekładni typu podstawowego Z umieszczono zespół ślimakowy zamocowany w łożyskach tocznych. Typ CZ jest wariantem typu podstawowego po wprowadzeniu zespółu z zazębieniem walcowym, którego wałek szybkobieżny jest także zamocowany w łożyskach tocznych. Koło o zazębieniu walcowym umieszczono na wałku ślimakowym typu podstawowego. Typ ZZ jest również pochodną typu podstawowego po wprowadzeniu zespółu ślimakowego, którego wałek szybkobieżny zamocowano w łożyskach tocznych. Koło ślimakowe umieszczono na wałku ślimakowym typu podstawowego.
W wersji o wielkości 160 koło ślimakowe umieszczono na wałku drążonym, zamocowanym w oddzielnych łożyskach tocznych.
Smarowanie zespołów zazębienia oraz łożysk znajdujących się poniżej poziomu oleju w przekładni polega na ich zamaczaniu.
W wersjach typów CZ i ZZ o wielkościach 100 i 125, w odróżnieniu od wielkości 160, poszczególne zespóły mają wspólny zbiorniczek olejowy.
Łożyska umieszczone powyżej poziomu oleju w przekładni są smarowane smarem maszynowym.
W jej górnej części skrzyni przekładni, niezależnie od jej pozycji montażowej, znajduje się otwór do napełniania zbiorniczka olejowego, służący jednocześnie do odpowietrzania całego reduktora. W dolnej części skrzyni zlokalizowano otwór odprowadzający. Wysokość poziomu oleju w przekładni kontroluje się przy pomocy śruby wskaźnikowej. Wewnętrzną przestrzeń skrzyni przekładni uszczelniono uszczelką wałka typu GUFERO w miejscu zamocowania wałka szybko- lub wolnobieżnego.

Przekładnie typów EZ, ECZ oraz EZZ

Przekładnie tych typów powstają po podłączeniu silnika elektrycznego do poszczególnych typów przekładni Z, CZ oraz ZZ przy pomocy elementu łączącego w kształcie lejka i sprzęgła wałka dostosowanego do mocy silnika, tworzących jedną całość. Łożyska silnika elektrycznego są smarowane smarem maszynowym.

Typoszereg UZP obejmuje następujące typy
TypZakres przełożeniaZakres mocy [kW]Odległość osiowa [mm]
Z5 - 6,30,53 - 3380, 100, 125, 160
EZ5 - 6,30,53 - 3380, 100, 125, 160
CZ31,5 - 3150,164 - 16,580, 100, 125, 160
ECZ31,5 - 3150,164 - 16,580, 100, 125, 160
ZZ160 - 40000,075 - 2,57100, 125, 160
EZZ160 - 40000,075 - 2,57100, 125, 160

Więcej informacji w katalogu UZP /1,29 MB/