Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Program produkcji

Produkcja przekładni jest główną dziedziną działalności firmy. Z punktu widzenia rodzajów zazębienia ZTS Sabinov, a.s. produkuje następujące typy przekładni.

Getriebe nach Getriebebauart
 • walcowe
 • stożkowe
 • stożkowo-walcowe
 • ślimakowe
 • planetarne
Z punktu widzenia zastosowań
 • przekładnie do napędu bębnów samochodowych mieszarek betonu oraz betoniarek stacjonarnych
 • przekładnie do przenośników
 • przekładnie do wież chłodniczych
 • przekładnie główne mobilnych maszyn budowlanych
 • przekładnie przeznaczone do napędu urządzeń montowanych w wagonach do transportu kolejowego
 • inne – zaprojektowane i produkowane na podstawie specyfikacji klientów (przekładnie do kruszarek, do maszyn do obróbki drewna, do walcowniczych linii technologicznych itp.)

ZTS Sabinov a.s. sprzedaje swoje wyroby nie tylko na rynku wewnętrznym, ale również za granicą, bezpośrednio końcowym odbiorcom albo za pośrednictwem przedstawicielstw handlowych.