Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

ZTS Sabinov, a.s.

Firma ZTS Sabinov, a.s. istnieje od 1957 roku.

Jednym z najważniejszych jest do zaspokojenia potrzeb obecnych i potencjalnych klientów, w szczególności w zakresie objętości dostarczanych produktów, asortyment i ciągły wzrost standardów technicznych i parametrów użytkowych produktów.

ZNAJDŹ WIĘCEJ

ZTS Sabinov, a.s.

Nasze produkty

Aktualnie główną dziedziną jej działalności jest produkcja przekładni: stożkowych, walcowych, ślimakowych i planetarnych oraz ich wariantów. W roku 1997 firma wdrożyła system sterowania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001.

ZNAJDŹ WIĘCEJ

ZTS Sabinov, a.s.

Zalety ZTS Sabinov, a.s.

Systemowe podejście do zagadnienia sterowania jakością, wykwalifikowana kadra pracownicza, zaawansowane technologie produkcyjne, dogodne ceny, elastyczność w podejściu do klienta.

ZNAJDŹ WIĘCEJ
Standardowedo uniwersalnego użytku

Należą do nich przekładnie TSA, EP, UZP, UCG, TSP a TSR

Standardowe do konkretnych zastosowań

Należą do nich przekładnie PM, PMC, PMK, KCV, PSB i vciągniki.

Niestandardowe

Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami klienta.

Rozwój technologiczny

Zaspokojenia potrzeb obecnych i potencjalnych klientów, w szczególności w zakresie objętości dostarczanych produktów.

Obecność firmy

ZTS Sabinov, a.s.

W chwili obecnej ZTS Sabinov, a.s. zatrudnia ok. 150 pracowników. Średnia roczna wartość produkcji wynosi ok. 8 mil. EUR. Gwarantem dalszego rozwoju firmy jest własna działalność badawczo-rozwojowa prowadzona zgodnie z potrzebami klientów.

Produkcja przekładni jest główną dziedziną działalności firmy. ZTS Sabinov, a.s. produkuje następujące typy przekładni:: walcowe, stożkowe, stożkowo-walcowe, ślimakowe, planetarne. Produkowane przekładnie dzielą się na standardowe – przekładnie różnych typów i wielkości oraz niestandardowe – przekładnie produkowane zgodnie z wymaganiami klientów.

EXPORT

Przedstawiciele handlowi

Około 90% naszej produkcji eksportujemy za granicę, przy czym głównymi odbiorcami są: Chiny, Niemcy, USA, Rosja, Polska, Republika Czeska, Turcja, Wielka Brytania, Irlandia, Ukraina, Egipt, Włochy, Hiszpania, Holandia, państwa regionu Azji Południowej itd. atď. Nasze wyroby sprzedajemy za granicę za pośrednictwem przedstawicielstw handlowych lub też bezpośrednio końcowym użytkownikom. Przekładnie eksportujemy również pośrednio poprzez dostawców inwestycji (kompleksów technologicznych) dla potrzeb cukrowni, stalowni, cementowni, zakładów ceramicznych, elektrowni itd. oraz jako części składowe finalnych urządzeń stosowanych w powyżej wymienionych inwestycjach i kompleksach technologicznych.

POZRIEŤ VIAC

Dewiza firmy

 • Zaufanie i niezawodność

  stanowią podstawę budowania przejrzystych stosunków z partnerami handlowymi.

 • Tradycja i jakość

  są nośnymi filarami naszej Spółki. jest wynikiem utożsamiania się naszych pracowników z polityką jakości i wspierania wierności pracowników.

 • Stabilność

  nasza Spółka długotrwało utrzymuje stabilność ekonomiczną połączoną ze wzrostem jej wartości.

 • Innowacyjność

  nasza Spółka nieprzerwanie projektuje nowe wyroby i wdraża innowacyjne technologie w celu spełniania lub nawet wyprzedzania oczekiwań partnerów handlowych.

STRATEGIA

Spółka realizuje swoje strategie handlowe w skali globalnej na drodze koncentracji swoich źródeł w celu osiągnięcia długotrwałego wzrostu i zyskowności przy zachowaniu akceptowalnych cen oraz respektowaniu odpowiedzialnej polityki społecznej i ekologicznej. Praca zespołowa stanowi podstawę wewnętrznej struktury firmy, będąc ukierunkowaną na ciągłe zwiększanie wydajności i efektywności, polepszanie swoich możliwości, doskonalenie struktur i procesów, wspieranie realizowalności i innowacyjności we wszystkich dziedzinach działania.

 • ZTS Sabinov, a.s.
  Hollého 27, 083 01 SABINOV, Słowacja +421 51 4561 205