Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Misja, cele, dewiza oraz

Misja

„Produkować i oferować takie rozwiązania napędów, aby świat był w ruchu.”

Cele

W przyszłości Spółka zamierza realizować kilka podstawowych celów. Jednym z najważniejszych jest zaspokajanie wymagań aktualnych i potencjalnych klientów, głównie z punktu widzenia wartości dostarczanych wyrobów, składu asortymentowego oraz ciągłego wzrostu poziomu technicznego oraz parametrów użytkowych wyrobów.

Für die Erreichung dieses Ziels hat das Unternehmens Prozesse, beginnend mit der kontinuierlichen Innovation der derzeitigen Produkte, über die Entwicklung neuer Produkte, bis hin zur Optimierung von Investitionen für eine effektive Produktion, und letztendlich durch eine ökologische Entsorgung des Abfalls aus dem Produktionsprozess.

Aby osiągnąć ten cel Spółka realizuje różnorodne procesy, począwszy od nieustannie prowadzonej innowacyjności aktualnych wyrobów i rozwoju nowych wyrobów; poprzez optymalizację inwestycji w celu zabezpieczenia efektywności produkcji; aż po ekologiczną likwidację odpadów z procesu produkcyjnego.

Spółka ZTS Sabinov, a.s. chce w roli pracodawcy działać w dalszym ciągu odpowiedzialnie, jako firma mająca dobrą opinię i posiadająca dużą dynamikę rozwoju, stwarzająca swoim aktualnym i potencjalnym pracownikom stabilne i perspektywiczne zaplecze socjalne.

Dewiza

Zaufanie i niezawodność - stanowią podstawę budowania przejrzystych stosunków z partnerami handlowymi
Tradycja i jakość - są nośnymi filarami naszej Spółki.
Stabilność - nasza Spółka długotrwało utrzymuje stabilność ekonomiczną połączoną ze wzrostem jej wartości.
Lojalność - jest wynikiem utożsamiania się naszych pracowników z polityką jakości i wspierania wierności pracowników.
Innowacyjność - nasza Spółka nieprzerwanie projektuje nowe wyroby i wdraża innowacyjne technologie w celu spełniania lub nawet wyprzedzania oczekiwań partnerów handlowych.

Strategia

Spółka realizuje swoje strategie handlowe w skali globalnej na drodze koncentracji swoich źródeł w celu osiągnięcia długotrwałego wzrostu i zyskowności przy zachowaniu akceptowalnych cen oraz respektowaniu odpowiedzialnej polityki społecznej i ekologicznej. Praca zespołowa stanowi podstawę wewnętrznej struktury firmy, będąc ukierunkowaną na ciągłe zwiększanie wydajności i efektywności, polepszanie swoich możliwości, doskonalenie struktur i procesów, wspieranie realizowalności i innowacyjności we wszystkich dziedzinach działania.