Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Z historii firmy

Początków dzisiejszych ZTS Sabinov, a.s. [pol. ZTS Sabinov, S.A. - Zakłady Ciężkiego Przemysłu Maszynowego Sabinov, Spółka Akcyjna] należy szukać w roku 1957. Do tego czasu działał w mieście Sabinovie Powiatowy Kombinat Przemysłowy, łączący różnego rodzaju produkcję rzemieślniczą drobnych przedsiębiorstw, które powstały z byłych prywatnych warsztatów. W celu podwyższenia jakości poszczególnych czynności utworzono Wojewódzkie Zakłady Gospodarki Miejskiej. W ten sposób ślusarstwo i naprawy samochodów włączono do Zakładu Przemysłu Maszynowego Wojewódzkiej Rady Narodowej Prešov [pol. Preszów], jednocześnie tworząc oddział w Sabinovie.

Obracarce do siana VERTEX

Podstawowy kamień wyścigu

Budowa nowej fabryki

Początki były naprawdę trudne. Profil produkcji obejmował wytwarzanie różnego rodzaju bram i opłoceń oraz remonty kapitalne samochodów ciężarowych, przechodząc stopniowo w kierunku produkcji seryjnej. W tym miejscu należałoby wspomnieć o innowacyjnych wyrobach: obracarce do siana VERTEX, różnego rodzaju mieszarkach betonu, pompach FEKA oraz pierwszym produkcie eksportowym - wózku motorowym MV 250. Wraz ze wzrostem wartości produkcji oraz dzięki realizowanemu profilowi produkcji i organizacji pracy zakład tracił charakter lokalnego ośrodka przemysłowego na rzecz dużego przedsiębiorstwa maszynowego.

Budowa nowej fabryki

Stary montaż skrzyń biegów

Centrum obróbcze

Począwszy od dnia 1.1.1966 r. zakład przyłączono do przedsiębiorstwa narodowego Agrostroj Prostějov. aby rozwiązać problem zatrudnienia mężczyzn w północnej części powiatu preszowskiego. Od tego momentu datuje się nowy rozdział historii fabryki. Zaczynano od produkcji sprzętu rolniczego w postaci kultywatorów oraz różnego rodzaju frezów ziemnych i itp. Jednakże okres ten trwał stosunkowo krótko i dnia 1.1.1969 r. ma miejsce dalsza delimitacja, polegającą na przyłączeniu zakładu do VSS Košice. [pol. Wschodniosłowackie Zakłady Przemysłu Maszynowego Koszyce, przedsiębiorstwo narodowe]. Ukończono wtedy produkcję sprzętu rolniczego, wprowadzając nowy profil produkcji: przyczepy cysternowe i podwozia typu CN 22 oraz po części mniejsze typy reduktorów. W przeciągu roku 1974 nośnym filarem produkcji stają się reduktory, zaś w mniejszym stopniu giętarki do blach. Podobna struktura asortymentu produkcji, z niewielkimi zmianami, przetrwała po dzień dzisiejszy. W roku 1977 położono kamień węgielny pod budowę nowego zakładu, który ukończono w 1983 r., poprawiając w sposób zasadniczy warunki pracy.

Dalsza historia Zakładu to czasy delimitacji:
1.5.1990 Zakład zostaje odłączony od ZŤS Košice, wchodząc w skład kombinatu ZTS Martin, pod nazwą ZŤS Sabinov.
1.7.1990 Zakład opuszcza kombinat ZŤS Martin; powstaje zakład ZŤS Sabinov przedsiębiorstwo państwowe.
1.5.1992 Fundusz Majątku Narodowego Republiki Słowackiej powołuje do życia ZŤS Sabinov, Spółka Akcyjna, która przejmuje profil produkcji po byłym przedsiębiorstwie państwowym.
1.5.2000 ma miejsce wynajem ekonomiczny odlewni Hronec – oddział ZŤS Sabinov, a.s.
1.10.2001 powstaje spółka ZLH, a.s., 083 30 Sabinov, oddział Hronec, działająca jako samodzielna spółka akcyjna.