Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Jakość

Wszystkie procesy wykonywane w firmie podlegają systemowemu zarządzaniu, zgodnie z normami EN ISO 9001:2015. System ten gwarantuje ciągłe udoskonalanie nie tylko wyrobów i sterowanych procesów, ale także kontrolę i zaspokajanie potrzeb naszych klientów. ZTS Sabinov, a.s. prowadzi również działalność w dziedzinie systemowego rozwiązywania problematyki związanej z menedżmentem enwironmentalnym, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14001, co jest najbardziej efektywnym sposobem ograniczania negatywnego wpływu działalności gospodarczej człowieka na środowisko naturalne. Wynikiem takiego podejścia jest zmniejszanie zużycia energii, zwiększenie efektywności dokonywania wyboru i następnie wykorzystywania surowców oraz obniżanie kosztów recyklingu odpadów. Jeśli chodzi o zaspokajanie ogólnych potrzeb klienta nasza Spółka dba o coraz wyższą jakość usług, wyrobów i serwisu.

Jakość