Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Rozwój techniczny

Rozwój technologiczny

Deregulacja, dywersyfikacja, globalizacja rynków i połączeń międzynarodowych powoduje gwałtowny wzrost konkurencji. Tradycyjne granice między różnymi obszarami działalności są tracone. Ponadto, znacznie zwiększając oczekiwania klientów i ich wiedza na temat konkurencji na rynku, a oferta.

Firma ZTS Sabinov w kontekście rosnącej konkurencji na rynku jest w pełni świadome konieczności skoncentrowania się na potrzebach klienta i zaspokoić swoje własne wymagania i rozwoju produktu.

Rozwój technologiczny
Co my robimy

Przyszłości firmy jest uzależnione od spełnienia szeregu podstawowych celów.

Jednym z najważniejszych jest do zaspokojenia potrzeb obecnych i potencjalnych klientów, w szczególności w zakresie objętości dostarczanych produktów, asortyment i ciągły wzrost standardów technicznych i parametrów użytkowych produktów.

Aby to zapewnić, spółka utworzona proces, począwszy od ciągłej innowacji produktów istniejących, rozwój nowych produktów poprzez optymalizację inwestycji, aby zapewnić produkcję, kończąc na niszczeniu odpadów organicznych pochodzących z procesu produkcyjnego.

Rolą pracodawcy chce jako spółka ZTS Sabinov nadal pełnić renomowanej firmy o dobrej reputacji i dynamiczny rozwój, który jej obecnych i potencjalnych pracowników tworzy stabilne i opłacalne tło zatrudnienia.

W wewnętrznej strukturze firmy oparta jest praca zespołowa skupia się na ciągły wzrost wydajności i poprawę swoich umiejętności, struktur i procesów.

Rozwój technologiczny