Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Práca v ZTS Sabinov a.s.

Viac ako 60 rokov skúseností v strojárskom priemysle nás presviedča o tom, že naši kvalifikovaní a lojálni zamestnanci sú základným pilierom nášho úspechu. V celej histórii spoločnosti ZTS Sabinov a.s. sme zamestnávali viac ako 4000 zamestnancov. Stabilita, dobré pracovné podmienky a motivácia našich zamestnancov vždy boli a sú našou prioritou v oblasti zamestnávania. Spoločnosť ZTS Sabinov, a.s. sa v priebehu svojej histórie stala stabilnou zamestnávateľskou značkou. Keďže sme výrobno-obchodnou spoločnosťou s vlastným vývojom , náš personál tvoria skúsení odborníci z mnohých profesijných oblastí od strojárskych špecialistov všetkých úrovní, elektrotechnikov a špecialistov na údržbu, cez špičkových obchodníkov, nákupcov, ekonómov, až po manžérov najvyšších úrovní riadenia spoločnosti. Spoločnosť tak priebežne ponúka možnosti zamestnania v širokom spektre pracovných pozícií výrobnej spoločnosti. Vzhľadom na strojársky charakter výroby, najväčšie uplatnenie v našej spoločnosti nachádzajú uchádzači, so strojárskym, príp. iným technickým vzdelaním.

V súčasnosti hľadáme perspektívnych ľudí, ktorí sa chcú stať členmi nášho kolektívu. Hľadáme zamestnancov, ktorým oblasť strojárstva nie je cudzia a ktorí sa chcú cieľavedome rozvíjať v našom regióne a tak posúvať svoje možnosti i možnosti našej akciovej spoločnosti. Našim zamestnancom poskytujeme priateľské, príjemné a stabilné pracovné prostredie, adaptačný program, skúsených inštruktrov a tútorov pre rozvoj ich odborných vedomostí, zručností a profesionálneho prístupu k práci.

1. Ako sa prihlásiť na výberové konanie?

V záložke aktuálne voľné pracovné pozície si môžete vybrať voľnú pracovnú pozíciu a následne na ňu reagovať zaslaním Vašej žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom, príp. motivačným listom na uvedený e-mail, alebo korešpondenčnú adresu spoločnosti.

2. Životopis a motivačný list

Váš životopis by mal obsahovať všetky dôležité informácie o Vás:

  • osobné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, kontakt)
  • dosiahnuté vzdelanie a absolvované vzdelávacie kurzy, platné certifikáty a osvedčenia
  • pracovné skúsenosti
  • jazykové a počítačové schopnosti, prípadne ďalšie odborné schopnosti a zručnosti

V motivačnom liste nám môžete napísať, prečo práve Vy ste ideálnym kandidátom na pracovnú pozíciu a čím Vás zaujala vybraná pracovná pozícia i naša spoločnosť.

K životopisu pripojte aj súhlas s evidenciou, správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3. Kontaktné údaje

V prípade záujmu kontaktujte Personálne oddelenie:

Katarína Sučková
person@ztssabinov.sk
t.č. +421 51 4561 221
mobil:+421 918 702 633

Adresa na poštové doručovanie:
ZTS Sabinov, a.s.
Hollého 27
083 01 Sabinov

Adresa prevádzky
Hlavná 1
082 56 Pečovská Nová Ves

4. Výberový proces

Výberový proces sa začína posúdením životopisov všetkých záujemcov prihlásených do výberového konania. Na základe požiadaviek pracovného miesta hľadáme vhodných kandidátov nielen z pohľadu profesijných zručností, ale kladieme dôraz aj na osobnostné charakteristiky, potenciál, záujmy a motiváciu uchádzačov.

Vhodných kandidátov následne pozveme na výberový pohovor, ten môže pozostávať aj z viacerých kôl – v závislosti od obsadzovanej pracovnej pozície. Všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili výberového konania sú do dvoch týždňov od výberového konania kontaktovaní a oboznámení s výsledkom.