Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Kierunki eksportu oraz zastosowania

Około 90% naszej produkcji eksportujemy za granicę, przy czym głównymi odbiorcami są: Chiny, Niemcy, USA, Rosja, Polska, Republika Czeska, Turcja, Wielka Brytania, Irlandia, Ukraina, Egipt, Włochy, Hiszpania, Holandia, państwa regionu Azji Południowej itd. Nasze wyroby sprzedajemy za granicę za pośrednictwem przedstawicielstw handlowych lub też bezpośrednio końcowym użytkownikom. Przekładnie eksportujemy również pośrednio poprzez dostawców inwestycji (kompleksów technologicznych) dla potrzeb cukrowni, stalowni, cementowni, zakładów ceramicznych, elektrowni itd. oraz jako części składowe finalnych urządzeń stosowanych w powyżej wymienionych inwestycjach i kompleksach technologicznych.

ZTS export