Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Przekładnie PM, PMC i PMK

Przekładnie PM, PMC oraz PMK

są przeznaczone do bezpośredniego napędu bębnów mieszarek samochodowych o objętości użytkowej bębnów w zakresie 6 ÷16 m3. Bęben nadbudowy mieszarki samochodowej jest przymocowany do kołnierza napędowego przekładni, przenoszącego moment obrotowy z silnika na bęben mieszarki samochodowej. Jednocześnie przekładnia służy do zamocowania czołowej części bębna. Przekładnie PM51 są dostarczane w dwóch alternatywach: z napędem pompy wodnej (oznaczenie .1)
oraz bez napędu pompy wodnej (oznaczenie .2), przy czym w wariancie z napędem pompy wodnej występują dwie wersje: prawa lub lewa. Do ich napędu służą różne typy silników. Istnieją dwie wersje przekładni prostopadłych:
- PMK 60 (prawe)
- PML 60 (lewe).
W przekładniach PM 62 oraz PM 72 zakłada się zastosowanie napędu hydraulicznego realizującego całkowite przełożenie o min. wartości i=130.

prevodovky PM

Przekładnie PM, PMC oraz PMK charakteryzują się:

  • sprawdzoną zasadą napędu
  • niezawodną eksploatacją
  • zunifikowaną konstrukcją
  • niskim hałasem
  • momentami wyjściowymi dużych wartości
  • prostotą konserwacji
TypMax. moment wyjściowy
[Nm]
PrzełożenieMax. objętość bębna
[m3]
PM 5151 0001008
PM 6260 00011310
PMC 6060 00014810
PMK,L6060 00014510
PM 7272 00011312
PMC 7072 00014812
PMC 9080 00014016

Katalóg PM /2,45MB/