Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Walcowe, stożkowe oraz stożkowo-walcowe

Przekładnie TSA 031

Istnieje dziewięć typów przekładni walcowych, stożkowych i stożkowo-walcowych, od czterech do sześciu wielkości.

Przekładnie typoszeregu TSA 031 zaprojektowano jako modułowe, co umożliwia realizację różnych dalszych wariantów, zachowując przy tym wymagane osiowe odległości i przełożenia danego typoszeregu. Walcowe zazębienie ewolwentowe może być skośne, korygowane. Zespóły stożkowe produkowane są z zazębieniem OERLIKON-ELOID-N.

Każdy z rodzajów zazębienia sporządzono z wysokiej jakości stali stopowej poddanej obróbce chemiczno-termicznej. Koła zębate są połączone z wałkiem przy pomocy połączenia zaciskowego.

Materiałami stosowanymi w charakterze obudów przekładni są odlewy z żeliwa szarego wysokiej jakości. Dolna część obudowy skrzyni reduktora pełni rolę miski olejowej, w której moczą się zespóły zębate, gwarantując w ten sposób smarowanie zazębień i łożysk tocznych. W skrzyniach reduktorów dużej mocy zabudowano chłodnice.

Oprócz wersji standardowych producent dostarcza również przekładnie w wersjach specjalistycznych, które powstają wtedy, jeśli dodatkowe wymagania dotyczą

 • obustronnego wałka wyjściowego
 • atypowych wałków wyjściowych i wejściowych
 • przełożeń nie ujętych w katalogu
 • innego niż normalne środowiska pracy
 • umieszczenia chłodnicy w skrzyni reduktora
 • pochyłej pracy przekładni
 • przekładni służącej do przyspieszania
 • wyposażenia reduktora w hamulec tarczowy lub bębnowy (backstop)
 • zastąpienia połączeń zaciskowych innymi rodzajami połączeń
 • zwiększenia działania sił promieniowych na wałku wejściowym
 • wałka wyjściowego z rowkiem wpustowym (dotyczy PS 570 i PS 571)
Przekładnie TSA 031
Przekładnie elektryczne TSA E 031

Przekładnie elektryczne typoszeregu TSA E 031 powstają po podłączeniu silnika elektrycznego do poszczególnych przekładni typoszeregu TSA 031 przy pomocy elementu pośredniczącego w kształcie lejka i wałka sprzęgającego dostosowanego do mocy silnika, tworzącymi razem jedną całość. Łożyska silnika elektrycznego są smarowane smarem maszynowym. Przekładnie z silnikiem elektrycznym można eksploatować dzięki zastosowaniu różnego rodzaju wałków wolnobieżnych.

Poszczególne warianty przekładni typoszeregu TSA E 031 oraz ich położenia montażowe są dostosowane do przekładni typoszeregu TSA 031.

W przekładniach elektrycznych standardowo korzysta się z synchronicznych trójfazowych silników klatkowych typoszeregu 1LA, o stopniu ochrony wg IP 54, według normy IEC 34-5, do napięcia 400 V, 50 Hz.

W zależności od wymagań odbiorców możemy dostarczać przekładnie z silnikami elektrycznymi przystosowanymi do innych napięć i częstotliwości. W przypadku stosowania silników elektrycznych typu 1LA 7130, 1LA 7133, 1LA 7134 zalecamy odbiorcom, aby oprócz przymocowania skrzyni reduktora zastosowali także podkładkę pod silnik elektryczny.

Przekładnie elektryczne TSA E 031
Parametry
TypPrzekładnie:Zakres
przełożenia
Zakres mocy
[kW]
TSA 031 301 z jednym zespółem walcowym2,5 - 5,66,6 - 640
TSA 031 302 z dwoma zespółami walcowymi8 - 31,56 - 220
TSA 031 303 z trzema zespółami walcowymi40 - 1801,5 - 90
TSA 031 350 z zespółem stożkowym2,24 - 5,62,4 - 132
TSA 031 351 z zespółem stożkowym oraz z pionowym wałkiem wyjściowym2,24 - 5,62,4 - 132
TSA 031 370 z jednym zespółem stożkowym oraz z jednym zespółem walcowym7,1 - 31,51,6 - 280
TSA 031 371 z jednym zespółem stożkowym oraz z dwoma zespółami walcowymi35,5 - 1801,6 - 60
TSA 031 570 z jednym zespółem stożkowym oraz z jednym nasuwnym zespółem walcowym7,1 - 31,51,6 - 280
TSA 031 571 z jednym zespółem stożkowym oraz z dwoma nasuwnymi zespółami walcowymi35,5 - 1801,6 - 60

Więcej informacji znajduje się w katalogu TSA 031 /493 kB/