Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Prevodovky TSP a TSR

Konštrukcia čelných a kužeľočelných prevodoviek je prispôsobená do ťažkých podmienok práce a výbušného prostredia, aké sú napríklad v baníctve, energetike čo spĺňajú odliatky telesa a veka skrine, tepelne spracované hriadele a ozubenie, ložiská a labyrintové tesnenia kombinované s gumovými tesneniami, dodávanými od renomovaných firiem.

Prevodovky TSP a TSR sa vyrábajú v 2 veľkostiach (TSP,TSR-355; TSP,TSR-400) a 3 prevedeniach:

  • dvojstupňová čelná prevodovka TSP2
  • trojstupňová čelná prevodovka TSP3
  • trojstupňová kužeľo-čelná prevodovka TSR3

Katalóg TSP,TSR 355, Katalóg TSP,TSR 400