Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Technologické možnosti

ZTS Sabinov, a.s. má v súčasnosti 250 zamestnancov a priemerný ročný objem výroby je cca 18 mil. EUR. Rozvoj firmy je zabezpečovaný vlastným vývojom výrobkov podľa potrieb zákazníkov.

Našim zákazníkom poskytujeme služby v oblasti inžinierskeho poradenstva.

Ďalej firma okrem hlavnej činnosti ponúka kooperáciu na mechanické opracovanie materiálov pri využití nižšieuvedeného strojového parku. Presnosť výroby je zabezpečovaná v tolerančných hodnotách so stupňom presností od IT 06.

Strojový park a jeho základné technické parametre:

- pásová píla max. prierez 350mm
 • hrotové sústruhy s točnou dĺžkou do 1500 mm a otočným priemerom maximálne do ø 400mm
 • NC sústruhy pre prírubové a hriadeľové súčiastky s maximálnou točnou dĺžkou do 1500mm a maximálnym točným priemerom do ø 400mm
 • karuselárske práce s maximalným točným priemerom do ø 1250mm.
 • Sústruhy konvenčné:
  - točný ø500-1000 mm, točná dĺžka do 2500 mm
 • Sústruhy číslicovo riadené:
  - točný ø do 1250 mm, točná dĺžka do 1800 mm
 • Sústružnicko-frézovacie centrum:
  - točný ø do 800 mm, točná dĺžka do 800 mm
 • Vŕtačka súradnicová:
  - max. prac .rozsah 1000x1360x1000, max. ø vŕtania 40-50mm
 • Vŕtačka otočná:
  - upínacia prac. plocha 1820x926 mm, najväč. vzdialenosť vretena od zákl. dosky 1458 mm, max. ø vŕtania 63 mm
 • Brúsky hrotové a univerzálne:
  - max.ø brúsenia 630mm, max. dĺžka brúsenia 3000mm
 • Brúsky na plocho:
  - upínacia prac. plocha stola 200x630mm, max. výška brúsenia 230mm
 • Brúsky na otvory:
  - max. ø brúsenia 630mm, dĺžka brúsenia 500mm
 • Brúsky na otvory - CNC:
  - max. ø brúsenia 110mm, dĺžka brúsenia 200mm
 • Obrážačka zvislá:
  - výška obrážania 0-700mm ø prac. stola 630mm
 • Preťahovačka vodorovná:
  - max. výška zdvihu 1950mm
 • Horizontálne:
  - pracovný rozsah X=1600mm, Y=1000mm, Z=800mm
 • Vertikálne:
  - pracovný rozsah X=1270mm, Y=610mm, Z=860mm, s aickou výmenou paliet
 • Univerzálne frezovaco-sústružnické:
  - pracovný rozsah X=800mm, Y=800mm, Z=800mm
• frézovanie ozubenia (čelné, závitovkové)- modul v rozsahu 0,5 - 12 do priemeru frézovania ø 1000
• šírka ozubenia maximálne 500mm
• frézovanie kužeľového ozubenia (eloidné, Spiromatic)
• obrážanie ozubenia - modul 12 maximálne do priemeru obrážania ø 500, šírka ozubenia maximálne 200mm
• brúsenie ozubenia modul v rozsahu 2-12, do priemeru brúsenia ø630, šírka ozubenia maximálne 160.
• prístroj na kontrolu ozubenia: súradnicový merací prístroj X=850, Y=1200, Z=600

Tepelné spracovanie v našej spoločnosti sa realizuje hlavne v šachtových peciach typu R.SH.ZM. Používané kaliace média sú voda a olej. Personál kaliarne disponuje bohatými skúsenosťami v realizácii širokého spektra rôznych druhov tepelného spracovania, hlavne v oblasti tepelného spracovania konštrukčných ocelí a vybraných druhov nástrojových ocelí. Naším prvoradým cieľom je kvalita a spokojnosť zákazníka.

Naša ponuka:
- cementácia- v dusíko-metanolovej atmosfére s aickým riadením uhlíkového potenciálu (meraný kyslíkovou sondou)
- nitridácia – v plyne
- zušľachťovanie – v ochrannej atmosfére (OA)
- kalenie po cementácii v ochrannej atmosfére
- kalenie a popúšťanie v ochrannej atmosfére
- žíhanie - na zníženie vnútorných napätí s možnosťou uskutočnenia v dusíkovej atmosfére
- žíhanie na mäkko s možnosťou uskutočnenia v dusíkovej atmosfére
- normalizačné žíhanie s možnosťou uskutočnenia v ochrannej atmosfére
- otryskávanie – oceľovými guličkami alebo liatinovou drťou
- metalografické rozbory a skúšky tvrdosti na širokej škále rôznych tvrdomerov
- odborné poradenstvo pri výbere optimálneho tepelného spracovania

Užitočné rozmery pecí:
Cementácia a nitridácia – realizácia v peciach typu R.SH.ZM max. ø 650 x 1600mm
Zušľachtenie bez OA – realizácia v peciach typu R.SH.ZM max. ø 800 x 1600mm
Kalenie po cementácii v OA – realizácia v peciach typu R.SH.ZM max. ø 650 x 1600mm
Žíhanie v OA – realizácia v peciach typu R.SH.ZM max. ø 650 x 1600mm
Žíhanie bez OA – realizácia v peciach typu ZNO max. ø 1200 x 2200mm
Otryskávanie – na zariadení typu STEM max. ø 900 x 1400mm, max.500kg

vysokokvalifikované montážne práce na prevodových zariadeniach