Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Produkty

Hlavnou činnosťou firmy je výroba prevodoviek.

Prevodovky podľa druhu ozubenia
 • čelné
 • kužeľové
 • kužeľočelné
 • závitovkové
 • planétové
Prevodovky Podľa druhu aplikácie
 • prevodovky pre pohon bubna autodomiešavača betónu, stacionárne betonárky
 • prevodovky pre dopravníky
 • prevodovky pre chladiace veže
 • prevodovky - rozvodovky do mobilných stavebných strojov
 • prevodovky určené pre pohony zariadení do vagónov v železničnej doprave
 • iné – vyvinuté a vyrábané na základe špecifikácie zákazníkov (prevodovky pre drviče, drevoobrábacie stroje, valcovacie linky, ...)

ZTS Sabinov a.s. predáva svoje výrobky na domáci trh, ale najmä do zahraničia, konečným užívateľom priamo alebo prostredníctvom obchodných zastúpení.