Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Kvalita procesov

Všetky procesy v spoločnosti sú systémovo riadené v zhode s normami EN ISO 9001:2015.

Tento systém zaručuje neustále zdokonaľovanie nielen výrobkov a riadených procesov, ale zabezpečuje sledovanie a uspokojovanie potrieb našich zákazníkov.

ZTS Sabinov, a.s. je aktívna aj v oblasti riešenia systémového prístupu k environmentálnemu manažérstvu podľa požiadaviek normy EN ISO 14001 čo je najefektívnejší spôsob, ako zlepšovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie. Prínosom je znižovanie energetickej náročnosti, efektívne využitie a voľba surovín a znižovanie nákladov na recykláciu odpadov.

V oblasti uspokojovania všeobecných potrieb zákazníka sa spoločnosť usiluje o stále vyššiu kvalitu služieb a výrobkov a kvalitný servis.