Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Prevodovky PSB

Prevodovky typu PSB slúžia na pohon stacionárnych betonáriek. Vyrábané sú v 5-tich veľkostiach: PSB 500, PSB 1000, PSB 1500, PSB 2500 a PSB 3000, podľa objemu bubna betonárky. Prevodovky PSB 500 a 1000 sú dvojstupňové planétové prevodovky dodávané ako kompaktný celok s elektromotorom. Elektromotor je s prevodovkou spojený cez prírubu, pričom centrálne koleso 1. stupňa je nasadené priamo na hriadeli elektromotora. Prevodovky PSB 1500, PSB 2500 a PSB 3000 sú riešené ako dvojstupňové planétové prevodovky s kužeľovou predlohou. Na strane vstupného hriadeľa sú vybavené prírubou, umožňujúcou pripojenie k elektromotoru cez kardanový hriadeľ. Okrem štandardných prevodových pomerov je možnosť objednať si aj rôzne neštandardné prevody.

Katalóg PM a PSB