Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Planétové prevodovky PM,PMC a PMK

Prevodovky PM, PMC a PMK

sú určené pre priamy pohon bubna autodomiešavača betónovej zmesi s úžitkovým obsahom bubna 6 – 16 m3. Bubon nadstavby autodomiešavača je v aplikácii namontovaný na hnaciu prírubu prevodovky, ktorá prenáša krútiaci moment z hydromotora na bubon autodomiešavača. Prevodovka zároveň slúži na uloženie prednej časti bubna. Prevodovky PM51 sú dodávané alternatívne s náhonom na vodné čerpadlo (označenie .1)
a bez náhonu na vodné čerpadlo (označenie .2), pričom pri alternatíve s náhonom na vodné čerpadlo sú možné dve vyhotovenia: pravé a ľavé. Na pohon môžu byť použité rôzne typy vyrábaných hydromotorov. Pri pravouhlých prevodovkách PMK 60 a PML 60 sú možné dve vyhotovenia
- pravé s označením PMK
- ľavé s označením PML.
Aplikácia prevodoviek PM 62 a PM 72 predpokladá použitie takého hydraulického pohonu, ktorý zabezpečí celkový prevod pohonu min. i=130.

prevodovky PM

Pre prevodovky PM, PMC, PMK sú charakteristické nasledovné vlastnosti

  • osvedčený princíp náhonu
  • spoľahlivá prevádzka
  • unifikovaná konštrukcia
  • nízka hlučnosť
  • vysoké výstupné momenty
  • jednoduchá údržba
TypMax.výst. moment
[Nm]
PrevodMax. obsah bubna
[m3]
PM 5151 0001008
PM 6260 00011310
PMC 6060 00014810
PMK,L6060 00014510
PM 7272 00011312
PMC 7072 00014812
PMC 9080 00014016

Katalóg PM /2,45MB/