Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Čelné, kužeľové a kužeľočelné

Prevodovky TSA 031

Tvoria deväť typových čelných, kužeľových a kužeľočelných prevodoviek v štyroch až šiestich veľkostiach.

Rad prevodoviek TSA 031 je konštruovaný stavebnicovým spôsobom, čo umožňuje zostaviť rôzne ďalšie prevedenia pri zachovaní daných osových vzdialenosti a prevodov, ktoré sú podľa typizovaného radu. Čelné evolventné ozubenie je šikmé, korigované, kužeľové súkolia majú ozubenie OERLIKON-ELOID-N.

Všetky ozubenia sú vyhotovené z kvalitnej legovanej ocele a sú chemicko-tepelne spracované. Ozubené kolesá sú s hriadeľom spojené pomocou zverného spoja.

Telesá prevodoviek sú odliatky z kvalitnej sivej liatiny. Spodná časť telesa prevodovej skrine slúži ako olejová nádoba, v ktorej sa brodia ozubené súkolia a tým je zaručené mazanie ozubení a valivých ložísk.

V prípade veľkých výkonov sú do prevodových skríň zabudované chladiče.

Výrobca okrem štandardného prevedenia dodáva prevodovky aj so zvláštnym prevedením.

Za zvláštne prevedenie považuje:

 • obojstranný výstupný hriadeľ
 • atypické výstupné a vstupné hriadele
 • nekatalógový prevod
 • pracovné prostredie iné ako normálne
 • chladič k PS
 • prevodovky pracujúce pod sklonom
 • prevodovky do rýchla
 • vybavenie PS kotúčovou a bubnovou brzdou (backstop)
 • nahradenie zverných spojov
 • zväčšenie radiálnych síl na vstupnom hriadeli
 • u PS 570 a 571 výstupný hriadeľ s perovou drážkou
TSA 31
Elektroprevodovky TSA 031

Sú vytvorené pripojením elektromotora k jednotlivým typom TSA 031 pomocou medzikusu lievikového tvaru, hriadeľovou spojkou dimenzovanou na výkon motora a tvoria spolu jeden celok. Ložiská elektromotora sú mazané tukovou náplňou. Prevádzkovanie prevodoviek s elektromotorom je umožnené rôznym vyhotovením pomalobežného hriadeľa.

Jednotlivé variantné vyhotovenia prevodoviek a ich montážne polohy sú volené podľa prevodoviek TSA 031.

Pri prevodovkách s elektromotorom je štandardne použitý trojfázový synchrónny motor s kotvou nakrátko, radu 1LA s krytím IP 54 podľa IEC 34-5, pre napätie 400 V, 50 Hz.

Podľa požiadaviek odberateľov je možné dodať prevodovky s elektromotorom aj pre iné napätia a kmitočty. Pri používaní elektromotorov typu 1LA 7130, 1LA 7133, 1LA 7134 doporučujeme odberateľovi okrem pripevnenie prevodovej skrine aj podloženie elektromotora.

TSA 031 gearboxes
Parametre
Typ Prevodovky: Rozsah
prevodov
Rozsah výkonov
[kW]
TSA 031 301 s jedným čelným súkolesím 2,5 - 5,6 6,6 - 640
TSA 031 302 s dvoma čelnými súkolesiami 8 - 31,5 6 - 220
TSA 031 303 s tromi čelnými súkolesiami 40 - 180 1,5 - 90
TSA 031 350 s kužeľovým súkolesím 2,24 - 5,6 2,4 - 132
TSA 031 351 s kúžeľovým súkolesím a so zvyslým hriadeľom 2,24 - 5,6 2,4 - 132
TSA 031 370 s jedným kužeľovým a s jedným čelným súkolesím 7,1 - 31,5 1,6 - 280
TSA 031 371 s jednýn kužeľovým a s dvoma čelnými súkolesiami 35,5 - 180 1,6 - 60
TSA 031 570 s jedným kužeľovým a s jedným čelným súkolesím násuvné 7,1 - 31,5 1,6 - 280
TSA 031 571 s jedným kužeľovým a s dvoma čelnými súkolesiami násuvné 35,5 - 180 1,6 - 60

Viac informácií nájdete v katalógu TSA 031 /493 kB/