Hollého 27, 083 30 SABINOV, SR

praca

+421 51 4561 205

Duálne vzdelávanie a spolupráca so školami

Kvalifikácia, profesionalita, lojalita, zodpovednosť, kvalita a neustále zlepšovanie i tradícia celoživotného vzdelávania a celoživotného zamestnania tvorí kultúru našej spoločnosti a je pre nás tou najväčšou výzvou do budúcnosti. S históriou našej spoločnosti sa sprája aj viac ako 60 rokov skúseností s výchovou učňov a strojárskych špecialistov pre rôzne úrovne zabezpečovania a riadenia výrobných procesov. Preto sme sa v roku 2018 rozhodli vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a prispieť tak ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu a výchove novej generácie kvalifikovaných odborníkov pre oblasť strojárskej výroby.

Sme certifikovaní pre poskytovanie praktickej časti duálneho vzdelávania v týchto odboroch jednotlivých partnerských škôl.

Osvedcenie

Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov

URL: https://spojenask.edupage.org

2679 Mechanik mechatronik
2413 Mechanik strojov a zariadení
2411 Mechanik nastavovač
2426 Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2697 Mechanik elektrotechnik


Spojená škola SNP 16, Sabinov

URL: http://www.spojenaskolasabinov.sk/

2433 Obrábač kovov
2679 Mechanik mechatronik


Stredná odborná škola Lipany

URL: https://soslipany.edupage.org/

2433 Obrábač kovov


Žiakom, ktorí prejavia záujem o štúdium v systéme duálneho vzdelávania, ponúkame učebnú zmluvu, ktorá zabezpečí, že ako študenti strednej odbornej školy absolvujú praktické vyučovanie od druhého ročníka, v priestoroch našej spoločnosti.

V rámci systému duálneho vzdelávania ponúka naša spoločnosť:

  • kvalifikovaných a skúsených inštruktorov
  • pracoviská vybavené modernými technológiami
  • osobné ochranné pracovné prostriedky pre študenta
  • stravu študenta počas praktického vyučovania
  • odmenu za produktívnu prácu
  • podnikové štipendium (za dochádzku a prospech)
  • možnosť stabiného zamestnania a kariérneho rastu po ukončení školy.

Hľadáme perspektívnych mladých ľudí, ktorí sa stanú budúcnosťou našej spoločnosti!

V prípade, že Vás naša ponuka duálneho vzdelávania oslovila, neváhajte nás kontaktovať:

Personálne oddelenie:
Katarína Sučková
person@ztssabinov.sk
t.č.+421 51 4561 221

Radi Vám poskytneme všetky dostupné informácie, ktoré ziskate aj na našich partnerských školách.

Spolupráca so strednými a vysokými školami

Spoločnosť ZTS Sabinov sa dlhodobo podieľa aj na zabezpečovaní súvislých odborných praxí a odoborných stáží študentom technických SŠ a VŠ, najmä strojárskych odborov a tiež SOŠ zameraných na obchod a podnikanie. Našim cieľom je poskytnúť študenom možnosť vyskúšať si svoje teoretické vedomosti v praxi a zoznámiť sa s pracovným prostredím výrobnej spoločnosti.

V prípade záujmu o odbornú prax alebo stáž zašlite e-mailom Vašu žiadosť, spolu s Vašími kontaktnými údajmi, údajmi o škole a študijnom odbore, ktorý študujete, o termíne vykonania praxe a očakávanom obsahu odbornej praxe v termíne do konca apríla, na personálne oddelenie našej spoločnosti. Vaše žiadosti vyhodnotíme do 15.05. a zašleme Vám naše stanovisko.